Medicina Familiar

Home »  Medicina Familiar

Revisiones Escolares

La medicina General Familiar és una especialitat dins de la medicina, que brinda atenció mèdica primària, contínua i integral a l’individu i la seva família. El metge de Família està especialitzat en medicina General Familiar, popularment es coneix com el treball d’un metge de capçalera.